Wednesday, December 10, 2008

खुशनुमा याद के नाम


1 comment:

Anonymous said...

yade itni hi khubsurat hoti hai jise bayan nahi kiya ja sakta hai phir ek baar aakhao mai sajaya ja sakata hai